Projekti

MALA ŠKOLA STOLNOG TENISA

 
Udruga udomitelja za djecu “Osmijeh” provodi projekt: “Sportsko-kreativno slobodno vrijeme” u sklopu kojeg je glavna aktivnost Mala škola stolnog tenisa. Djeca smještena u udomiteljske obitelji 2 puta tjedno po 2 sata kroz 14 mjeseci i uz pomoć trenerice savladavaju osnove stolnog tenisa. Na taj način djeca se osnažuju i potiču na bavljenjem sportom te kako kreativno provesti slobodno vrijeme.
Projekt je u cijelosti financiran od Zaklade “Hrvatska za djecu”.
Ova je objava izrađena uz financijsku podršku Zaklade “Hrvatska za djecu”. Sadržaj ove objave u isključivoj je odgovornosti Udruge “Osmijeh” i ni pod kojim uvjetima ne može se smatrati kao odraz stajališta Zaklade “Hrvatska za djecu”.

INSTITUCIONALNA PODRŠKA NACIONALNE ZAKLADE ZA RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

 
 
Udruzi udomitelja za djecu „Osmijeh“ odobrena Institucionalna podrška Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva.
Predsjednica udruge potpisala je Ugovor s Nacionalnom zakladom za razvoj civilnog društva o financijskoj podršci odobrenoj Udruzi udomitelja za djecu“ Osmijeh“ u vrijednosti 11.928,00 Eura.
Institucialnom podrškom Nacionlane zaklade će se financirati plaća voditeljice ureda, troškovi obavljanja osnovne djelatnosti ureda, oprema i sitni inventar u uredu, izobrazba i usavršavanje zaposlenika i članova upravljačkog tijela Udruge.
Podrška će trajati 3 godine te će uvelike osigurati organizacijski razvoj i stabilizaciju Udruge.
 
 

“per aspera ad astra”

Udruga udomitelja za djecu Osmijeh uspješno je prijavila i provodi projekt pod nazivom  Per aspera ad astra! Projekt  traje 14 mjeseci, od 1.8.2021. do 30.9.2022,  a financira ga Agencija za mobilnost i programe Europske unije u vrijednosti 240.000 kuna.  Na projektu učestvuje 36 mladih i 6 voditelja. Glavna aktivnost će se održati u Selcu u hostelu Virovski dom od 15.7. do 24.7. Projekt je prijavljen s partnertskom organizacijom Udrugom Srce na dlanu iz Banjaluke, odnosno Bosne i Hercegovine.

OPĆI CILJ ovoga projekta je potaknuti učenje i razumijevanje ljudskih prava kod mladih, kako bi ih osnažili za aktivno zastupanje svojih i tuđih prava. 

Sudionici ovog projekta su mladi u dobi od 17 do 22 godine koji dolaze iz udomiteljskih obitelji, mladi iz obitelji u riziku, mladi iz višečlanih obitelji, mladi Romske nacionalne manjine, mladi sa smanjenim intelektualnim sposobnostima i teškoćama u učenju, mladi s narušenim emocionalnim i psihičkim zdravljem zbog traumatskih iskustava kojima su bili izloženi u svojim obiteljima, prijatelji, članovi obitelji i volonteri.

 

„Zajedno smo jači”


Projekt je trajao 4 mjeseca, a financiran je od strane Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2018. godine.

Osnovni cilj projekta je razviti sposobnost kvalitetnijeg učenja i osnovne vještine rada na računalu kod udomljene djece.     

Voditeljica projekta: Dubravka Čordašev 

 

„Mala škola plivanja“

Ovaj projekt je uspješno proveden 2018., 2020., i 2021. godine čije troškova financira Koprivničko-križevačka županija.
Uspješno je odobren i nastavak projekta u 2022. godini. Provedba projekta planirana je za jesen 2022. godine u sklopu koje će sedmero djece dodatno usavršiti svoje vještine plivanja i snalaženja u vodi. 

Osnovni cilj projekta je pružiti udomljenoj djeci da savladaju vještine plivanja uz stručno vodstvo edukatora. Grupa od 7 djece neplivača redovno vikendima pohađa treninge plivanja na Gradskim bazenima Cerine.  

Voditeljica projekta: Dubravka Čordašev
Izvoditelji projekta: volonteri Udruge udomitelja za djecu Osmijeh

 

„Mijenjam osmijeh za božićni poklon“

Projekt je financirao Grad Đurđevac, a proveden je 2017., 2018., 2020. i 2021. godine.

Osnovni cilj je izmamiti djeci osmijehe na lica i uveseliti im božićne blagdane i praznike.

Voditeljica projekta: Dubravka Čordašev

 

„Ruka podrške i prijateljstva“

Trogodišnji projekt kojeg  je financiralo Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku 2020.-2023.

Osnovni cilj projekta je pružanje podrške radu Udruge, pomoć u učenju djeci, razmjena iskustava te druženje i poticajno okruženje.

Voditeljica projekta: Dubravka Čordašev

Administratorica: Mateja Miklik, struč.spec.oec

Scroll to Top