REDOVNA GODIŠNJA SKUPŠTINA

Članovi Udruge udomitelja za djecu „Osmijeh“ iz Đurđevca u Društvenom domu Mladen Markač u petak 17.2.2023. godine održali su redovnu godišnju Skupštinu udruge. Udruga broji preko 40 udomitelja s područja Đurđevačke Podravine, koji mogu biti zadovoljni bogatom djelatnošću svoje organizacije. Na Skupštini su podnesena izvješća o radu, financijsko izvješće i izvješće Nadzornog odbora za 2022. godinu koja su jednoglasno usvojena.

Predsjednica udruge Dubravka Čordašev ovom prilikom istaknula da je jako ponosna na rad udruge koja je u prošloj godini imala 7 projekta koje je uspješno provela te isto tako napomenula kako je udruga sudjelovala na manifestacijama Picokijada, Đurđevo, Medveni den, Danima voća i drugim manifestacijama u organizaciji Grada Đurđevca i Turističke zajednice. Naglasila je kao Udruga trenutno provodi projekt Institucionalna podrška koji je odobren od Nacionalne zaklade civilnog društva, te da će taj projekt trajati naredne 3 godine. Predsjednica udruge udomitelja za djecu „Osmijeh“ također je pročitala plan rada udruge u 2023. godini., gdje je istaknula kako će udruga biti i dalje aktivna sa svojim promotivnim štandom za vrijeme gradskih manifestacija grada Đurđevca, kako bi promicali udomiteljstvo kao primarni oblik zaštite djece bez adekvatne roditeljske skrbi. Isto tako će udruga i dalje nastaviti sa radom kroz razne projekte kako bi omogućili i dalje sa raznim društvenim aktivnosti, kao što su kreativno- likovne radionice, sportske aktivnosti i edukacije za svu djecu koja su smještena u udomiteljske obitelji.

Scroll to Top